Projekcia - GREEN-GARDEN

Prejsť na obsah
Projektovanie záhradných úprav
O danej ploche vyhotovíme predbežný návrh a k tomu cenový rozpočet, následným zosúladením detailov.Vychádzajúc z toho pripravíme projekt sadových úprav, čo obsahuje:
  • situačný plán záhrady s uvedením objektu domu a dôležitejších častí záhrady
  • umiestnenie spevnených plôch, chodníkov, terénnych schodov, oporných múrov a upravovanie svahov
  • umiestnenie záhradných objektov: napr. záhradné jazierko, bazén, drevených domčekov, , priestor na grilovanie, pergola, skalka atď.
  • registrácia polôh existujúcich a novozasadených rastlín
  • rozlohy kvetinových lôžok a trávnatých plôch
  • výškové pomery / sklony/
  • orientáciu podľa svetových strán
  • kontaktné údaje objednávateľaPrílohou projektu sú zoznam rastlín plánovaných na výsadbu , zoznam potrebného materiálu s cenou a cena práce. Cena automatického zavlažovacieho systému je zvlášť uvedená.
PROJEKT Č.: 1 - RODINNÝ DOM
PROJEKT Č.: 2 - RODINNÝ DOM
PROJEKT Č.: 3 - RODINNÝ DOM
PROJEKT Č.: 4 - RODINNÝ DOM
PROJEKT  - ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM
Návrat na obsah